Przekazują nam Państwo swoje dane osobowe np. korzystając z naszej strony internetowej, zapisując się na newsletter, przesyłając CV w celach rekrutacyjnych czy używając panelu administracyjnego Pinio.io/dashboard. Państwa dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 („RODO”). 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności „Pinio.io” („Polityka Prywatności”), w której znajdą Państwo informacje o jak przetwarzamy Państwa dane, w jaki sposób są chronione oraz o przysługujących Państwu prawach.

 1. Administrator danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PINIO.IO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-115 Poznań, z kapitałem zakładowym w wysokości 219 900,00 PLN, zarejestrowana pod numerem: KRS 0000657222, NIP: 7831752315.

  2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PINIO.IO Sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@pinio.io
    

 2. Grupy osób objętych niniejszą Polityką

  1. Partnerzy – Właściciele nieruchomości pod wynajem; oraz inni potencjalni partnerzy, którzy chcieliby nawiązać współpracę z Pinio, i tę chęć wyrazili w kontakcie z nami poprzez serwis.

  2. Pracownicy Partnerów – użytkownicy i administratorzy sytemu Pinio.io dla nieruchomości Partnera, pracownicy firm sprzątających i obsługujących technicznie wynajmowane nieruchomości;

  3. Goście  – najemcy, którzy otrzymali dostęp do nieruchomości Partnera;

  4. Odbiorcy biuletynów marketingowych – osoby, które zapisały się na biuletyn marketingowy przygotowywany przez nas;

  5. Subskrybenci bloga – osoby zainteresowane tematyką na naszym blogu;

  6. Kandydaci do pracy – osoby rekrutowane do naszej firmy;

  7. Użytkownicy serwisu – użytkownicy strony internetowej Pinio.io.
    

 3. Cele przetwarzania i podstawy prawne

  1. Dane Partnerów przetwarzamy w celu:

   1. promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez Pinio.io (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;

   2. zawarcia i realizacji zawartych z Partnerami umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;

   3. wypełnienia obowiązków nałożonych na Pinio.io przez przepisy, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń określony tymi przepisami;

   4. promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez Pinio.io (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;

   5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pinio.io – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu),  dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów).

  2. Dane Pracowników Partnerów przetwarzamy w celu:

   1. promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez Pinio.io (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;

   2. przygotowania i realizacji umowy świadczenia usług np. realizacji umowy związanych z obsługą urządzeń dostępowych do nieruchomości Partnera – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową;

   3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pinio.io – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. realizacji umowy zawartej z Partnerem, obsługi technicznej i administracyjnej systemu Pinio.io, świadczenia usług serwisów sprzątających, dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów).

  3. Dane Gości przetwarzamy w celu realizacji umów z naszymi Partnerami tj. właścicielami nieruchomości na wynajem, przy czym to Partnerzy określają zasady przetwarzania danych osobowych. Zachęcamy Gości do zasięgnięcia informacji u naszych Partnerów. O ile Partnerzy nie określili inaczej w swoich dokumentach, najczęściej podstawą prawną będzie realizacja umowy najmu zawartej pomiędzy Gościem a naszym Partnerem, realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu naszego Partnera polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa jego mienia, sprawności sprzętów i infrastruktury nieruchomości, sprawnej obsługi najmu i punktualnego świadczenia usług firm sprzątających, dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane Gości przetwarzamy w imieniu Partnerów zgodnie z zawartymi z nimi umowami, nie dłużej niż 30 dni od dnia wymeldowania się z wynajmowanej nieruchomości.

  4. Dane Odbiorców biuletynów marketingowych oraz subskrybentów bloga przetwarzamy w celu:

   1. promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez Pinio.io oraz przez Partnerów Pinio.io (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody; W przypadku wysyłki biuletynów wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, by zapewnić treść biuletynów jak najlepiej dostosowaną do zainteresowań Odbiorcy;

   2. wysyłki biuletynów (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę i zapisały na newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;

   3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Pinio.io wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie;

  5. Dane Kandydatów do pracy przetwarzamy w celu:

   1. w celu przeprowadzenia konkretnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie wskazanym w przepisach prawa, natomiast inne dane, w tym inne dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w przesłanych dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii  (dane wrażliwe), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane zgromadzone w konkretnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, tzn. zakończenia czasu próbnego z osobą, która została wybrana na stanowisko.

   2. w celu przeprowadzania kolejnych naborów, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane przez 24 miesiące.

  6. Dane użytkowników serwisu przetwarzamy w celu:

   1. promocji i reklamy produktów oferowanych przez Pinio.io oraz przez Partnerów Pinio.io (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies;

   2. monitorowania aktywności użytkowników w serwisie – w celu dostosowania ich i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, by dostosować do Państwa zainteresowań naszą komunikację marketingową na stronach podmiotów trzecich. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce cookies;

   3. związanych z obsługą Państwa pytań – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja celu lub okres przedawnienia roszczeń.
     

 4. Czas przetwarzania

  1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów. 

  2. Mogą Państwo za pośrednictwem serwisu udzielić zgody na przesyłanie przez nas informacji handlowej drogą elektroniczną dotyczącej oferowanych przez nas usług, a także produktów i usług naszych Partnerów. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres: contact@pinio.io).

  3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    

 5. Odbiorcy danych

  1. Możemy udostępnić Państwa dane odbiorcom np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, (w szczególności HubSpot.com), świadczącym usługi hostingu danych (w tym Amazon AWS), kurierskim, firmom rekrutującym pracowników, leasingodawcom (LeaseLink Sp. z o. o.),  platformom komunikacji smsowej (w szczególności Dcs.pl. Sp. z o.o.), firmom świadczącym usługi sprzątania najmowanych lokali, likwidatorom szkód, wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi emisji reklam, innym administratorom danych połączonych z identyfikatorem cookie (zgodnie z Polityką Cookies poniżej).

  2. W przypadku realizacji płatności przez zewnętrznych dostawców płatności online (w szczególności PayU SA), Państwa dane, w tym dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres i adres email) oraz dane dotyczące transakcji będą przekazane do tych firm w celu realizacji płatności i w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na tych firmach. Dokonując płatności zostaną Państwo poinformowani o firmie dostawcy i o szczegółach przetwarzania prowadzonego przez konkretnego administratora danych.

  3. W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe możemy udostępnić poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak wówczas dbamy o to, by Państwo mogli zrealizować wszystkie prawa i wolności określone we właściwych przepisach (wspomniane powyżej – HubSpot.com i Amazon AWS).
    

 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Mają Państwo następujące prawa:

   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia;

   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   5. prawo do żądania przenoszenia danych osobowych;

   6. prawo do wycofania swojej zgody;

   7. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w szczególności jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;

   8. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  2. W celu uzyskania dodatkowych pytań odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: contact@pinio.io
    

 7. Wymóg podania danych

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług na Państwa rzecz, w tym m.in. wysyłkę newslettera, realizację zawartych z nami umów, udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania czy przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

  2. W ramach Kandydatów do pracy podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
    

 8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  1. Pobierając niektóre Państwa dane, wykorzystujemy narzędzia dostarczane przez zewnętrznych dostawców, które służą do zbierania informacji i monitorowania ruchu w serwisie oraz do zarządzania emisją reklam. Więcej informacji na ten temat, znajdą Państwo w Polityce Cookies poniżej.

  2. W związku z wykorzystaniem technologii określonych powyżej Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich wypadkach podejmujemy racjonalne starania, żeby odbiorcy Państwa danych  stosowali odpowiednie standardy bezpieczeństwa, w tym zachowali odpowiednie standardy prawne np. standardy zgodne z porozumieniem UE-USA Privacy Shield lub inne instrumenty prawne przewidziane przez RODO.
    

 9. Zmiany w Polityce Prywatności

  1. Polityka Prywatności jest okresowo aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Serwisie, bądź rozwojem funkcjonalności Serwisu będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie na stronie serwisu lub w wiadomości e-mail przesłanej Państwu posiadającym konto w serwisie. Zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Państwa o planowanych zmianach.
    

 10. Polityka Cookies

  1. Pliki ciasteczek są stosowane, aby ułatwić korzystanie z serwisu. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Użytkownik może zarządzać tymi plikami na swoim urządzeniu i usuwać je wedle własnego uznania.

  2. Serwis internetowy https://pinio.io/ do poprawnego działania potrzebuje informacji tekstowych pobieranych na urządzenie użytkownika i przechowywanych w tzw. plikach ciasteczek (pliki cookies). Mechanizm ciasteczek używany jest przez większość stron internetowych.

  3. PINIO.IO Sp. z o.o. jako administrator serwisu wykorzystuje pliki ciasteczek między innymi do:

   1. spersonalizowania i zapamiętania niektórych ustawień, aby przy wizycie na kolejnej stronie nie prosić użytkownika o podawanie uzyskanych już wcześniej informacji

   2. zapamiętania informacji podanych przez użytkownika (np. adres e-mail, wybrany język serwisu)

   3. mierzenia i badania serwisu, aby upewnić się, że spełnia zakładane nim cele.

  4. Pliki ciasteczek tworzone przez serwis internetowy https://pinio.io/ przechowywane są na serwerach firmy Amazon AWS. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  5. Wykorzystujemy narzędzia dostarczane przez zewnętrznych dostawców. Służą one do zbierania informacji, rekomendacji treści i monitorowania ruchu w serwisie oraz do zarządzania emisją reklam. PINIO.IO Sp. z o.o. w serwisie internetowym https://pinio.io/ wykorzystuje następujące pliki cookies:

   1. Google Analytics – monitorują zachowanie użytkowników w serwisie, i zbierają informacje na temat regionu z jakiego pochodzi użytkownik;

   2. Adwords Cookie / Google Tag Manager – dzięki tym plikom w zależności od rodzaju kampanii możemy zobaczyć, które przyciski nacisnęli użytkownicy, jakie oglądali filmy i jak długo je odtwarzali. Dane o zachowaniu przechowujemy przez 90 dni, mogą one zostać użyte aby zachęcić użytkownika do określonego zachowania jak np. wypełnienie określonego formularza w serwisie.

   3. Facebook/Linkedin/Twitter Pixel – są używane do kampanii marketingowych w mediach społecznościowych.

  6. Niekiedy przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  7. W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: contact@pinio.io.